นายกเทศมนตรี ตำบลท่าพระ เข้าร่วมประชุมโครงการบทบาท ภารกิจ มหาดไทย ในการเป็นศูนย์กลางอาเซี่ยน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่จังหวัด

นายพิสุทธุ์ อนุตรอัง

Read more