พลอากาศตรีหญิง ทิพย์วิมล ทองอ่อนอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศและคณะสื่อมวลชนประเทศไทยเดินทางเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับพระฉายาลักษณ์เสด็จเจ้าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศท่านแรกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์(ชมคลิปคลิกเลย)

  พลอากาศตรีหญิ

Read more