จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดแผนปฎิบัติการจัดระเบียบขอทานและรณรงค์การให้ทานที่ถูกวิธีเพื่อลดวิธีการขอทานใน จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดปี 2560

จังหวัดอุบลราชธานี ก

Read more

จังหวัดลำพูน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 สนับสนุนรถฉีดพ่นน้ำ กำจัดหมอกควัน(มีคลิป)

จังหวัดลำพูน รณรงค์ป

Read more