งานแถลงเปิดตัวงาน OTOP ช็อป ชิม สนุกมาแห่งเดียว ซื้อสินค้า 3 จังหวัด แหล่งรวมพล คนประเทศไทย (มีคลิป)


งานแถลงเปิดตัวงาน OTOP ช็อป ชิม สนุกมาแห่งเดียว ซื้อสินค้า 3 จังหวัด แหล่งรวมพล คนประเทศไทย

เมื่อ​วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา
นาย รณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและพาณิชย์จังหวัด สกลนครและนครพนม ร่วมกันเปิดตัวงาน OTOP ช็อป ชิม สนุก และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
​ซึ่งในการจัดงานนี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลและคสช. ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และความสมดุล เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายใน อันนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่ง เป็นการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสินค้า OTOP
​ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ ได้เป็นอย่างดี เพื่อผู้ประกอบการเหล่านั้น เกิดการรวมตัวกันขึ้น ซึ่งแต่เดิมกระจายตัวอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอและจังหวัด ตลอดในส่วนภูมิภาคต่างๆ อันเป็นเศรษฐกิจรากฐานของสังคมและประเทศ


​การจัดงานช็อป ชิม สนุก และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อการกระจายสินค้า สู่ประชาชนอย่างเป็นระบบ ที่เป็นรายได้เสริมความมั่นคงในท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ มาสู่จังหวัดนั้นๆ และเป็นการเปิดช่องทางใหม่ๆ เช่นการเรียนรู้และแสดงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด ในโอกาสเดียวกันก็เป็นผลดีต่อประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าชมการแสดงสินค้า OTOP
3 จังหวัดชายขอบประเทศไทย
​ขอเชิญแวะไป ช็อป ชิม ที่ เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพ ตั้งแต่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม ศกนี้ งานเดียว เที่ยว ช็อป ชิม ไปในวันเดียว


​ขวัญชัย วาจาพารวย ภาพ
​สายสัมพันธ์​โหลแก้ว รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com