ศาลยุติธรรมย้ำคู่ความใช้เทคโนออนไลน์หลังเจอวิกฤตการระบาดโควิดระลอกใหม่

ศาลยุติธรรมย้ำคู่ความใช้เทคโนออนไลน์หลังเจอวิกฤตการระบาดโควิดระลอกใหม่

 


กรุงเทพฯ-“เลขาฯ ศาลยุติธรรม” ย้ำคู่ความใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ติดตามคดี-ขอคัดเอกสาร-ฟ้องคดีผ่านซีออส e-Filing ได้ 24 ชม. ชูสืบพยานผ่านคอนเฟอเรนซ์-ไกล่เกลี่ยออนไลน์ ช่วยบริหารจัดการคดีไม่ชะงัก หลังเจอพิษโควิดระลอกใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ทางการได้เฝ้าระวังและคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ระลอกใหม่ หลังจากได้มีการเผยแพร่ข้อมูลพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด ใน จ.สมุทรสาครนั้น สำหรับศาลยุติธรรมที่มีอรรถคดีที่จะต้องพิจารณาตามกำหนดนัดนั้น ได้พิจารณาถึงมาตรการการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการของประกาศเรื่องการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคำแนะนำประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อปฏิบัติที่คณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีหนังสือเวียนถึงทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63

นายพงษ์เดช เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาในการพัฒนาจาก  D-Court สู่ Smart Court ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบออนไลน์ ในการให้บริการคู่ความ 24 ชั่วโมง ทั้งการยื่นคำคู่ความและเอกสาร การขอคัดถ่ายเอกสารในคดี ผ่านระบบซีออส CIOS ซึ่งคู่ความสามารถขอคัดถ่ายเอกสารในคดี เช่น คำสั่งหรือคำพิพากษาในรูปแบบไฟล์ PDF โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาศาล และเมื่อศาลอนุญาตให้คัดถ่ายแล้วระบบก็จะส่งไฟล์เอกสารที่ขอคัดถ่ายไปให้ผู้ขอ , การยื่นฟ้องคดีแพ่งโดยคำฟ้องด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โหลดไฟล์ PDF ผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ต้องมาศาล และส่งคำคู่ความ ผ่านระบบอีไฟล์ลิ่ง e-Filing V.3 ที่ขณะนี้พัฒนาถึงเวอร์ชั่นที่ 3  แล้วซึ่งลงทะเบียนและเข้าใช้งานได้ที่ลิงก์ efiling3.coj.go.th./eFiling และระบบการติดตามสำนวนคดี Tracking system ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้คู่ความและประชาชนที่ต้องติดต่อราชการศาลด้วยความรวดเร็ว และลดการเดินทาง รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้วย โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดระลอกใหม่นี้คู่ความและประชาชนที่ต้องติดต่อราชการศาลก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในระบบดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็นการลดผลกระทบที่จะไม่ให้เกิดขึ้นต่อการอำนวยความยุติธรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่อาจจะต้องมีการจำกัดพื้นที่เดินทางเพื่อการป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โควิดขณะนี้ศาลยุติธรรมยังส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ความได้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้คู่ความในเรื่องการลดความเสี่ยงจากการเดินทางและการสัมผัสได้ นอกจากนี้เรายังมีระบบสืบพยานทางจอภาพโดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทำให้พยานไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดมาที่ศาลเจ้าของคดี

ทั้งนี้ในส่วนของศาลจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดตามที่ทางการประกาศนั้น หากคู่ความมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนัดพิจารณาคดีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034-413935 ต่อ 212 , 513 หรือจะติดต่อทาง e-e-mail : msc@coj.go.th ขณะเดียวกันคู่ความและประชาชนที่จะต้องติดต่อราชการศาลจังหวักสมุทรสาครยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของศาลด้วยที่ http://smsc.coj.go.th