“อัศวิน”ดูสถานการณ์น้ำคลองแสนแสบ

“อัศวิน”ดูสถานการณ์น้ำคลองแสนแสบ เผยกทม.ร่วมกรมชลฯจัดการน้ำร่วมกัน


 

ผู้ว่าฯอัศวิน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำด้านตะวันออกของกทม.ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้านตะวันออก

(13 ต.ค.63) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรี เขตมีนบุรี จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังประตูระบายน้ำแสนแสบ-หนองจอก เขตหนองจอก

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นเดือนต.ค.63 จนถึงปัจจุบัน ได้มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณฝนสะสมมากกว่า 100 มิลลิเมตร และบางพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 200 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณฝนตกสะสมดังกล่าวกลายเป็นน้ำท่าที่อยู่ตามคูคลองและตามทุ่ง ประกอบกับพื้นที่ด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้น้ำตามคลองต่าง ๆ มีปริมาณมาก จึงทำให้มีบางพื้นที่น้ำเอ่อล้น เช่น คลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรี และคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณประตูระบายน้ำคลองประเวศ-ลาดกระบัง ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ระดับน้ำด้านนอกประตูระบายน้ำอยู่ในระดับเตือนภัย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบให้ไปเข้าระบบอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ได้ผันน้ำมาเข้าสถานีสูบน้ำพระโขนง เพื่อสูบน้ำไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา อีกส่วนได้ระบายลงคลองทางด้านใต้ ซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมชลประทานได้สูบน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร ส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำตามแนวถนนสุขุมวิทสายเก่า จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นเร่งระบายน้ำออกไปลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวไทยอีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้ยังได้ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยทางด้านตอนบนบริเวณคลองหกวาสายล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ขอให้ลดบานประตูระบายน้ำลง เพื่อจำกัดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้ พร้อมทั้งขอให้เร่งสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำแสนแสบตอนหนองจอก เพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองบางขนาก เพื่อให้พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในคลองต่าง ๆ ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีอยู่ สำนักการระบายน้ำจึงได้ประสานกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรี เขตมีนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักการระบายน้ำ และประตูระบายน้ำแสนแสบ-หนองจอก เขตหนองจอก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ในส่วนของประตูระบายน้ำแสนแสบ-หนองจอก มีเครื่องสูบน้ำกำลังสูบ 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่อง ขณะนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อระบายน้ำจากคลองแสบแสบ ออกแม่น้ำบางปะกง ไหลลงสู่อ่าวไทย จากการตรวจสอบขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 1.24 ซม. โดยระดับน้ำสูงสุดไม่เกิน 1.30 ซม. ทั้งนี้จะทดลองเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกเป็น 10 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออก แต่ถ้าเกิดผลกระทบต่อประชาชน จะลงลงเหลือ 4-5 เครื่องตามเดิม

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยมีการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ลงมาจำนวนมาก พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เราจึงหาแนวทางในการบริการจัดการน้ำ เพื่อป้องก้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดทั้งพื้นที่ชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร