กทม.แจ้งบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ก.ย. 63

กทม.แจ้งบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ก.ย. 63

กทม.ออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับเดือนกันยายนนี้กำหนดให้จุดให้ประชาชนเข้าใช้บริการ

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานปกครองและทะเบียนได้จัดทำแผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ก.ย. 63 ในพื้นที่เขตต่างๆ เวลา 10.00–15.30 น. ดังนี้ วันที่ 1–3 ก.ย ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย วันที่ 8–11 ก.ย. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา วันที่ 12–13 และ 19–20 ก.ย ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา และวันที่ 14–18 ก.ย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต วันที่ 21–27 ก.ย. ณ ห้างสรรพสินค้าพาต้า เขตบางพลัด และวันที่ 28–29 ก.ย ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0 2621 0721