กทม.เปิดงานทะเบียน5จุด’Bangkok Express Service’

กทม.เปิดงานทะเบียน5จุด’Bangkok Express Service’

กทม.เปิด 5 จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) อำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนให้ประชาชน เขตประเวศ คันนายาว พระนคร บางนาและบางแค

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในระยะที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ขยายในวงกว้าง กรุงเทพมหานครจึงได้งดให้บริการงานทะเบียน “จุดบริการด่วนมหานคร” (Bangkok Express Service) ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้เปิดให้บริการ “จุดบริการด่วนมหานคร” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ 2. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว 3. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 4. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา และ 5. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค

อย่างไรก็ดีการเปิดจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทาง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยการเข้ารับบริการนั้นจะมีการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับบริการ (คิว) ในแต่ละวันให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นและลดการชุมนุมของประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งหากจำนวนผู้รับบริการเต็มแล้ว (คิวเต็ม) จะให้มีการลงนัดหมายในการรับบริการล่วงหน้า ซึ่งนอกจากลงนัดหมายรับบริการล่วงหน้าด้วยตนเองแล้วสามารถลงนัดหมายรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ ได้อีกด้วย โดยผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน BMAQ ได้ที่ Google Play และ App Store พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาใช้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

สำหรับ“จุดบริการด่วนมหานคร” (Bangkok Express Service) ทั้ง 4 แห่ง เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นเฉพาะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เท่านั้น ที่เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. โดยให้บริการคัดสำเนาทะเบียนราษฎร ทำบัตรประชาชน ทั้งกรณีขอมีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ หรือบัตรชำรุด ยกเว้นกรณีบัตรหายต้องติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานเขต สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ “จุดบริการด่วนมหานคร” (Bangkok Express Service) ทั้ง 5 แห่ง