สภากทม.ทำบุญวันสภาฯสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สภากทม.ทำบุญวันสภาฯสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สภากทม.ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสภากรุงเทพมหานคร พร้อมนำสมาชิกสภา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกฯเสาชิงช้า

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสภากรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี

 

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยเจ้าคุณพระมงคลสุตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะ 7 เป็นประธานในพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร