กกต.จัดอบรมผู้ตรวจรับมือเลือกตั้งปลายปี63

กกต.จัดอบรมผู้ตรวจรับมือเลือกตั้งปลายปี63

กกต.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำปี พ.ศ.3563 มีกกต.จังหวัดเข้าร่วมกว่า 630 คน

กกต.จัดอบรมผู้ตรวจรับมือเลือกตั้งปลายปี63

กกต.จัดอบรมผู้ตรวจรับมือเลือกตั้งปลายปี63กกต.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำปี พ.ศ.3563 มีกกต.จังหวัดเข้าร่วมกว่า 630 คน————————-https://www.puangchon.com/21696————————-วันที่ 17 ส.ค.63 ที่โรงแรมทราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายอิทธิพร บุญประครองประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธาน การอบรม พัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญผู้ตรวจการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 แก่กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน และนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนายอิทธิพล บุญประคองกล่าวว่า ตามที่ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งพ.ศ.2562 และ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดแรกเมื่อปี พ.ศ.2561 จังหวัดละ 7 คน รวม 603 คน ซึ่ง สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้า ที่ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกในการเลือกตั้งวุฒิสภา(สว.) เมื่อปี พ.ศ. 2561 และการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการ พัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 7 จำนวน 106 คนจาก 14 จังหวัดในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง และมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 6 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 1 ในครั้งนี้”นายอิทธิพลกล่าวและกล่าวต่อไปว่า “ที่ผ่านมา สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ตรวจการเลือกตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะความเข้าใจ สาระสำคัญ ของกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และที่ประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำข้อมูลจากรายงานการกระทำความผิด หรือทุจริตเลือกตั้ง ที่รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถนำไปสู่การพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเต็มรูปแบบ และ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม เกิดการยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากลการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แบ่งการอบรมเป็นกลุ่มพื้นที่จังหวัด รวมภูมิภาค 4 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-20ส.ค. โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าอบรมจำนวน 14 จังหวัด รวม119 คน ดังกล่าวมานิตย์ สนับบุญ/ปราจีนบุรี

โพสต์โดย In news เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020

 

วันที่ 17 ส.ค.63 ที่โรงแรมทราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายอิทธิพร บุญประครองประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธาน การอบรม พัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญผู้ตรวจการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1  แก่กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน   และนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

นายอิทธิพล บุญประคองกล่าวว่า ตามที่ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งพ.ศ.2562 และ    ได้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดแรกเมื่อปี พ.ศ.2561 จังหวัดละ 7 คน   รวม 603 คน ซึ่ง สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้า ที่ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกในการเลือกตั้งวุฒิสภา(สว.) เมื่อปี พ.ศ. 2561 และการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้ง    ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการ พัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 7  จำนวน 106 คนจาก 14 จังหวัดในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง และมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 6 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 1 ในครั้งนี้”นายอิทธิพลกล่าว

 

และกล่าวต่อไปว่า   “ที่ผ่านมา สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)   จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ตรวจการเลือกตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะความเข้าใจ สาระสำคัญ ของกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และที่ประสิทธิภาพ

 

ทำให้สามารถนำข้อมูลจากรายงานการกระทำความผิด หรือทุจริตเลือกตั้ง ที่รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถนำไปสู่การพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเต็มรูปแบบ   และ  สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม เกิดการยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แบ่งการอบรมเป็นกลุ่มพื้นที่จังหวัด    รวมภูมิภาค 4 รุ่น   รุ่นนี้เป็นรุ่นที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-20ส.ค. โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าอบรมจำนวน 14 จังหวัด รวม119 คน ดังกล่าว

มานิตย์   สนับบุญ/ปราจีนบุรี