ศาลยุติธรรมพาสื่อดูงานระบบD-courtศาลพัทยา

ศาลยุติธรรมพาสื่อดูงานระบบD-courtศาลพัทยา

ศาลยุติธรรมจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์พาศึกษาดูงานระบบD-courtศาลจังหวัดพัทยา ชลบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลจังหวัดพัทยา อ.บางลมุงจ.ชลบุรีว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดกิจกรรม สัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1-2สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพัทยาโมดัสบีซฟร้อนท์ เพื่อให้ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างศาลฯกับสื่อมวลชนในบริเวณศาลยุติธรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้พาสื่อมวลชนดูงานระบบD-court ที่ศาลจังหวัดพัทยา ดูระบบการปฏิบัติงานโดยนำเอาระบบดิจิตัลเข้ามาใช้ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน เช่น ระบบการส่งเอกสาร e-Notice ระบบข้อมูลหมายจับAWIS ระบบปล่อยตัวชั่วคราว EM การไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบยื่นฟ้อง e-Filing ระบบCorporate Banking และระบบบริการข้อมูลคดีCIOS