กทม.จัดจิตอาสาพัฒนาคลองมะนาว-เสาหิน

กทม.จัดจิตอาสาพัฒนาคลองมะนาว-เสาหิน

จิตอาสาพัฒนาคลองมะนาวและคลองเสาหิน ลดปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนจันทน์และถนนสาธุประดิษฐ์

(31 ก.ค.63) ณ บริเวณลานบริษัท ICC หน้าโรงเรียนนานาชาติ คิงส์ คอลเลจ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา เวลา 08.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองมะนาวและคลองเสาหิน เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนจันทน์ เขตบางคอแหลม และถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ดูดเลน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลองมะนาว ความยาว 3,140 ม. ความกว้าง 4-6 ม. และคลองเสาหิน ความยาว 2,300 ม. ความกว้าง 2-4 ม. เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนสาธุประดิษฐ์ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา
 
โดยกำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้ บุคลากรสำนักงานเขตยานนาวาและประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน พัฒนาคลองมะนาวฝั่งตะวันออก ความยาว 600 ม. บุคลากรสำนักงานเขตคอแหลมและประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน พัฒนาคลองมะนาวฝั่งตะวันตก ความยาว 600 ม. บุคลากรสำนักการระบายน้ำและประชาชนจิตอาสา จำนวน 400 คน พัฒนาคลองเสาหิน ความยาว 2,300 ม.และคลองมะนาวบางส่วน ความยาว 1,940 ม.
 
ทั้งนี้ เขตยานนาวาต่อเนื่องเขตบางคอแหลม มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถนนจันทน์ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ถึงซอยบำเพ็ญกุศล และถนนสาธุประดิษฐ์ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ถึงซอยโพธิ์แมน ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก หากเกิดน้ำท่วมขังจะส่งผลกระทบต่อการจราจร สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในถนนจันทน์ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.80 ม. ด้วยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) พร้อมบ่อสูบน้ำกำลังสูบ 4.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64