กทม.จัดถวายสัตย์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กทม.จัดถวายสัตย์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กทม.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บุคลากรกทม. ถวายสัตย์พร้อมเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บุคลากรกทม. ถวายสัตย์พร้อมเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

(23 ก.ค. 63) ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการระดับสูงสังกัดกรุงเทพมหานคร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพมหานครจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมในวันนี้  หลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ร่วมพิธี ร้องเพลงชาติไทยแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป” และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งฝ่ายข้าราชการการเมือง และ ฝ่ายข้าราชการประจำ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเสมอมา ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาบำบัดทุกข์บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของชาวไทยทั้งปวง และเนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ เป็นพระมิ่งขวัญร่มแก้วปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาล รวมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมปลัดกรุงเทพมหานคร  นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ประดับไฟและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินนอก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และถนนสายต่างๆ ให้สวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และขอเชิญชวนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป