กทม.ปลอดเชื้อโควิดกว่า60วันย้ำ!การ์ดอย่าตก

กทม.ปลอดเชื้อโควิดกว่า60วันย้ำ!การ์ดอย่าตก

(21 ก.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 68/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แม้ในกรุงเทพมหานคร และในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 60 วันแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของโลกยังคงรุนแรง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากถึงวันละกว่า 2 แสนราย และอาจทำให้มีการหลุดลอดเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะจากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศอย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ยังได้กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น ตรวจแนะนำสถานประกอบการ สถานบริการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน โดยให้เพิ่มจำนวนสถานที่และความถี่ในการตรวจแนะนำ และกำชับให้สถานบริการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ตามมาตรการป้องกันโรค ทั้ง 19 ข้อ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่สถานบริการ การเว้นระยะห่างกันของผู้ใช้บริการ และการกำชับให้ผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ทุกคน

สำหรับการพบผู้ป่วยโควิด-19 กรณีบุตรอุปทูตซูดานนั้น จากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 380 ราย แยกเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จำนวน 7 คน ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ จำนวน 27 คน และผู้สัมผัสอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ที่พักอาศัยในคอนโดเดียวกับผู้ผู้ป่วย จำนวน 346 คน ผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อ ปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักกันตนเองที่บ้านพักสถานทูต 14 วัน ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ เฉพาะผู้ที่ใช้ลิฟต์ตัวเดียวกับคณะผู้ป่วยให้กักกันที่บ้านพักจนครบ 14 วัน ส่วนคนอื่นให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน ในส่วนของประชาชนชาวกรุงเทพฯ หรือผู้พักอาศัยในกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดระยอง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเข้าพักที่โรงแรม ดีวารี ดีว่า ระยอง เมื่อวันที่ 8 – 11 ก.ค.63 หรือไปใช้บริการศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น (ห้างฯ แหลมทอง )เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 11.00 – 15.00 น. นั้น ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 58 ราย ซึ่งเป็นผู้เข้าเกณฑ์ต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อ จำนวน 25 ราย ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบเชื้อทั้ง 25 ราย จึงขอให้ประชาชนสบายใจไม่ตื่นตระหนก แต่ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัดรัดกุมต่อไป