งานมหาบุญกฐินสามัคคียิ่งใหญ่ สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่วัดนาห่อม จ.ยโสธร

งานมหาบุญกฐินสามัคคียิ่งใหญ่ สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่วัดนาห่อม จ.ยโสธร

 

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดนาห่อม หมู่ 1 และหมู่ 6 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ร่วมกันคณะสายบุญจัดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่วัดนาห่อม โดยมี พระครูสุเขต ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาห่อม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศาสดาจารย์ ดร ภมร ขันธหัตถ์ ร.อ. ดร เมตตา เต็มชำนาญ (ทหารนักบุญ) ที่ปรึกษา
สส รณฤทธิชัย คานเขต
สส วิสันต์ เดชเสน
คุณ เพชรทาย วงคำเหลา (หม่ำจ๊กมก) ที่ปรึกษาสมาคมชาวยโสธร


ดร. อนิรุทธ คัมภ์ทวี ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาระบบการเก็บจัดรายได้เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานไทย คุณสุพิน ภูโคกสูง (เจ้าของราชาปะหมี่กวางตุ้ง) คุณ ศรีสมพร เสาแก้ว (พรแจ่วฮ้อนพระประแดง)
คุณ วีระ บานแย้ม คุณจุฑารัตน์ (อารีย์) สานนท์ พร้อมด้วยคณะดำเนินการ นายสุภาษิต วารีสละ กำนัน ต.นาคำ นายสีทน ติ่งทอง รองนายก อบต นาคำ นายบัญชา กาขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 และชาวบ้านนาห่อมทุกๆคน กลุ่มรักนาห่อม คุณเตียง จักษุดำ คุณสุเทพ จันทโยชน์ คุณจำลอง เดชเดิม คุณกร สุทธไชยา คุณธวัชชัย ประกอบสุข คุณสมิง ส่งสุข คุณ ทองพูน ทองปาน คุณ เลิศ เดชเดิม คุณอัมพร ขันธหัตถ์ คุณ ประสิทธ์ กาศสนุก คุณเป็ด ขันอาสา (นาเวียง)


กลุ่มคิดฮอดนาห่อม พ.ต.ท.ปรีชา ครองยุติ พ.ต.ท.แสงเพชร สานนท์ พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ จันเจือ พันตรีสิริพรชัย กองพันธ์เดชา ร.ท.คำแปลง สานนท์
จ.ส.อ.บัวกัน วงเวียน จ่าอากาศเอก วรุตม์ วงเวียน
คุณ ชยุตม์ สานนท์ คุณ วีรพันธ์ สานนท์ คุณศักด์ สานนท์ คุณบุญยอดยิ่ง สำเนาวงษ์ คุณสมนึกสายหม่าน คุณปราโมท บุตรอุดร คุณเพชร คำอ่อน คุณนา จักษุดำ คุณ อาทิตย์ พิมศรี คุณเย็นจิตร ประสารศรี คุณนันทา อินทรวิชัย คุณ ประภัสสร สารการ คุณประการ สานนท์ คุณวารี ประเสริฐสังข์
คุณ พิศหมัย แก้วพิลึก ผอ. ประเวศน์ สานนท์ ผอ.แปะ สานนท์ คุณอภิวัฒน์ สานนท์ และคณะเจ้าภาพทุกๆท่าน
หมายกำหนดการงาน


วันเสาร์ 17 พย.2561 เลา 05.30นทีมวิ่งนักบุญ มาราธอน รวมพล ที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วเวลา 06.00 น ตั้งองกฐินที่วัดนาห่อม เวลา06.15 ทีมวิ่งมาราธอน เริ่มวิ่ง จาก อ.คำเขื่อนแก้ว จุดหมายวัดบ้านนาห่อม ระยะทาง 12 กม นำโดย คุณ สุพิน คุณหนูพับ ภูโคกสูง รายได้ทั้งหมด เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
เวลา07.00 น ทีมนักปั่นจักรยาน จาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จุดหมาย วัดนาห่อม ระยะทางประมาณ80 กม จุดหมายโดยการนำ ของคุณเพชร คำอ่อน ผกก บุรินทร์ คุณสุพรรณ อาจารย์ สัญญา พิมพ์ศรี รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
เวลา 13.00 ฟังเทศนาพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่านพระมหาสมปอง
16.00 น แห่องกฐินรอบหมู่บ้าน 20.00 น มีมหรสพ (หมอลำชิ่ง)
วันอาทิตย์ที่ 18 พย.2561 เวลา09.00 ทอดกฐินสามัคคี เป็นเสร็จพิธี