เทศบาลตำบลหัวทะเล โคราช ปิ้งไอเดีย จัดประชาคมสร้างสวนสาธารณะที่เสื่อมโทรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกายและถนนคนเดิน ขายสินค้าชุมชน

เทศบาลตำบลหัวทะเล โคราช ปิ้งไอเดีย จัดประชาคมสร้างสวนสาธารณะที่เสื่อมโทรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกายและถนนคนเดิน ขายสินค้าชุมชน

ที่ศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตรีสนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล ฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขต ทต.หัวทะเล และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมเสนอโครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (บึงหัวทะเล) โดยมีผู้ประกอบการ ชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 500 คน ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อมูลรอบด้านและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งสอบถามข้อสงสัยเพื่อขอมติในการดำเนินการโดยชอบ


นายเอกภพ ฯ นายก ทต.หัวทะเล ฯ เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15.59 ตารางกิโลเมตร มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะพักผ่อนผ่อนหย่อนใจและสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน จึงไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ทต.หัวทะเล ฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญและมีความจำเป็นในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สวนสาธารณให้ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง ได้ร่วมใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน พัฒนาเป็นถนนคนเดินโคราชและตลาดน้ำบึงทะเล โดยรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าว/ภาพ/นครราชสีมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com