สิ้น เกจิชื่อดังศิษย์รุ่นสุดท้ายครูบาผาผ่า แห่งเมืองแม่สะเรียง มรณภาพสิริอายุ 82 ปี (มีคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่  19  มีนาคม  2560
สิ้น เกจิชื่อดังศิษย์รุ่นสุดท้ายครูบาผาผ่า  แห่งเมืองแม่สะเรียง มรณภาพสิริอายุ 82 ปี คณะสงฆ์ สามเณร ประชาชน แห่ร่วมอาบน้ำศพ  ครูบาศรีทน

พระครูญาณสัมปยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย เจ้าอาวาสวัดแม่ลาน้อย ประธานคณะสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ และประชาชนประกอบพิธีอาบน้ำศพพระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ พระครูบาศรีทน อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง และ อดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล  อ.แม่สะเรียง มรณภาพลงเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของ วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังอาพาธด้วยโรคมะเร็งในปอด  สิริอายุ 82 ปี ณ วิหารวัดสิทธิมงคล
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีอาบน้ำศพ ได้มีการทอดผ้าไตร 8 ชุด และ อัญเชิญสรีระบรรจุในโลงตั้ง  เพื่อ บำเพ็ญกุศล 9 วัน 9 คืน  และ ประกอบพิธีทำบุญทักษินาทาน ในเวลา 19.00 น.   หลังจากนั้นจะทำการปิดศพเก็บไว้ 100 วัน


สำหรับ  พระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ  หรือ  พระครูบาศรีทน อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เป็น ลูกศิษย์ครูบาเจ้าผาผ่ารุ่นสุดท้าย เป็นสายวิปัสสนากรรมฐาน ฉายา ถาวรคุโณ อายุ 82 พรรษา 61  วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.วุฒิปริญญา สังกัดวัดสิทธิมงคล อ.แม่สะเรียง   เดิมชื่อ ศรีทน นามสกุลอภิวงศ์ เกิดเมื่อ วันที่ 27 พ.ค.2477 บิดาชื่อนายบุญมา มารดา นางกาบ อภิวงศ์ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 85 หมู่ 1 ต.แม่คะตวน อ.ลบเมย จ.แม่ฮ่องสอน บรรพชาเมื่อ วันที่ 26 เดือนมีนาคม 2495 ที่วัดผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย โดย  เจ้าอธิการศวร ปญญาวโร วัดผาผ่า เป็นพระอุปฌาย์  และ อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2498 ที่วัดผาผ่า  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย   จ.แม่ฮ่องสอน


พระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลแม่คะตวน อ.สบเมย เมื่อ พ.ศ.2505 จากนั้น ปี พ.ศ. 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ปี พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย ปี พ.ศ.2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ล่าสุดปี 2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม และตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล จนถึงปัจจุบัน


สุกัลยา  บัวงาม  รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  081-9503127